Home Sportovní klub SK - Dokumenty Informace ke členství a nové struktuře ustanoveného SK HZS MSK o.s.

Informace ke členství a nové struktuře ustanoveného SK HZS MSK o.s.

Tisk
Informace ke smyslu a důvodech členství ve Sportovním klubu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o.s.

Proč se stát a být členem SK HZS MSK o.s. :
Občanské sdružení jako samostatný právní subjekt - organizace dobrovolně registrovaných občanů, respektujících pravidla, zde stanovy, má možnost čerpat finanční prostředky z dotačních programů státu, resp. státních subjektů - ministerstvo, město, kraj, podaří - li se je získat na základě vypracovaného projektu. Takto získané prostředky musí být vynaloženy přesně dle účelu projektu a následně vyúčtovány. Dále má o.s. možnost získat sponzorské prostředky formou daru, smlouvy o reklamě, apod. Dle vnitřní dohody jsou finance rozdělovány dle předem nastavených pravidel.
SK HZS MSK o.s. je navíc smluvně vázán k HZS MSK prostřednictvím sepsané a signované dohody, kde je výslovně zakotvena vzájemná spolupráce se zvýrazněním určitých výhod pouze pro členy SK, jako např. uvolnění na soutěž, využití služebního vozidla, využití učebních nebo výcvikových prostor, apod.
Není možno nadále předpokládat, že by byly uvedené výhody související s účastí na sportovních soutěžích poskytovány příslušníkům nebo zaměstnancům HZS MSK bez členství v SK HZS MSK o.s.

V Ostravě dne 21.3..2009 Mgr.Vladimír Vysocký, člen předsednictva SK HZS MSK o.s.


Všichni noví zájemci se musí zaregistrovat na seznam a individuáně podepsat na členskou přihlášku, je to nutné kvůli srážkám ze mzdy.

 
cez-reklama


logo-sk


Hlavní partner

sym logo

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 5 

Nejčtenější...